Vad är mining egentligen?

För att förstå hur miningen av kryptovalutor fungerar måste man först förstå hur blockkedjan(the Blockchain) fungerar. Blockkedjans process kan likna processen som används inom bokföring, man kollar vilka transaktioner som gjorts samt när dem gjorts och av vem. Dessa transaktioner(blocks) läggs sedan in i boken(blockkedjan)

Skillnaden mellan bokförings världen och mining världen är att för att transaktionen(blocket) och dess information ska läggas till boken(blockkedjan) måste miners räkna ut en matematisk ekvation(hash). När man räknat ut den matematiska ekvationen läggs blocket in i blockkedjan och den som räknat ut svaret(hashen) får då en viss summa av kryptovalutan.

Att vara en miner innebär att man lånar ut sin datorkraft till att göra uträkningar.

 

TRY MINING TODAY!

En närmre titt på kryptovalutor

Kryptovaluta är en form av digitala pengar som använder sig utav kryptography(cryptography); en relativt ny teknologi som använder sig utav matematiska teorier för att sända och lagra data på ett säkert sätt. Den används igenom att konventera informationen till en kod som är nästintill olösbar för att följa köp och förflyttningar. Kryptovalutan registreras igenom blockkedjan och när en ny ekvation har lösts läggs ett nytt block till på kedjan och minern som hittade blocket får då en del av kryptovalutan utdelad till sig.

För att ge ett enkelt exempel på hur processen ser ut kan man dra liknelsen emot ett lås med en nyckel. Låset representerar blockkedjan och trasaktionsdatan som då snart ska bli det senaste blocket är en blank nyckel. Dem som minar gör helt enkelt gissningar på hur nyckeln kan se ut för att den ska passa i låset. Den som får nyckeln att passa är då "vinnaren".

Så man kan säga att den som kan göra gissningarna snabbast har störst chans att vinna. Denna processen kallas för hashing och hastigheten på hur snabbt man kan göra uträkningarna kallas för hash rate. Som man kanske förstå på ovan exempel är detta inte en riktigt matematisk analys utan mer en tävling som kräver teknik, energi och tid.

SATOSHI NAKAMOTO'S REWARD SYSTEMS

How did Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, encourage people to take up this increasingly difficult, time consuming and power intensive process? He created two reward systems. The first was to establish a new digital reward system, called Bitcoin, to be given to miners who completed a new block; the second basic transactional fees.

And as the reward for these brute force technical efforts is a new asset, it becomes apparent why sometimes it is referred to as “digital gold”, and the process of generating this “digital gold” has come to be called mining. This entire process is referred to as proof-of-work (PoW) and is the cornerstone of the decentralized ledger that is currently the foundation of most cryptocurrency blockchains.